От любов към продажбите

В книгата е включена уникална комбинация от методите на коучинга, невролингвистичното програмиране (НЛП) и медиацията, която способства за постигането на редица цели, като:

  • увеличаване на получаваната от клиента информация и по-добро разбиране на нуждите му;
  • подобряване на комуникацията не само в продажбения контекст, но и във всички аспекти и сфери на живота;
  • изграждане на ефективна и запомняща се презентация на продукта/услугата;
  • оборване на възраженията на клиента и използването им в полза на търговеца;
  • успешно затваряне на сделката, без значение от цената;
  • изграждане на дългосрочни и лоялни отношения, базирани на личната удовлетвореност на клиента;
  • овладяване на умения и техники за постоянно развитие и самоусъвършенстване както в професионален, така и в личен план.

Най-важният и полезен инструмент, който ще откриете в този наръчник, са практическите упражнения. Те целят да ви поставят в ситуация, в която наистина да проверите как бихте се справили, и съответно да оцените ресурсите, с които разполагате, и да осъзнаете сферите, в които е необходимо подобрение. Посредством преживяното всъщност учите и затвърждавате знанията много по-лесно.

Всички правим всичко, което ще научите от книгата, всеки ден. Това е естествен процес, случва се интуитивно. Но когато изкараме несъзнаваното на съзнателно ниво, прилагането му става много по-ефективно. А резултатите – много по-значими и задоволителни. Точно за това ще ви помогне този наръчник – да се научите да бъдете ефективни, успешни и дори виртуозни търговци.

„Чрез практически приложени знания и умения променям начина, по който светът разбира продажбите. Участниците, преминали моите тренинги, казват, че са станали не само по-добри търговци, а и по-добри хора. Споделяме знания, опит и ценности, така че така да е привилегия да бъдеш клиент на тези търговци.“ Георги Христулев Присъедини се и ти, като поръчаш, прочетеш и приложиш съветите в книгата!

Защо да изберем книгата ``От любов към продажбите``?

ВАШИТЕ СЪРЦА
КАТЕГОРИЯ СЕБЕРАЗВИТИЕ